خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 30 مهر‌ماه سال 1386
Long count

 

10    9    8    7...، داره تموم میشه...

چیزیو سراغ داری که تموم نشدنی باشه...؟!