خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1386
از ۸ تا ابد

 

بی مقدمه، بی مکث

دخترک، اگر ترانه میخواهی

مینویسم فریاد

تو نخوان، هیچ نگو

 

روی این بوم سیاه

میکشم یک دریا

اما این دریا نیست

مسخ هر آبی بیرنگ نشو

چه کسی گفته که دریا آبیست

یا دلت بارانیست...

 

قِصه غُصه ی ما ...، تکراریست

نقش تکثیری تو...، تکراریست

نفحات نفست...، شیطانیست

دوستت دارم دوست...، قلابیست

گل سرخِ عُشاق...، پوشالیست

می خون رنگ زدن ...پنهانیست

 

قلب مغلوب ،گل پوشالی

پای بندی به بت پنهانی

شرح این عشق 

و پیوند دو تا آدمک تو خالی

از ساعت هشت تا ابد ممنوع است