خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1386
فصل پنجم

 

فصلی جدید، پشت پنجره های دود گرفته ی شهر به انتظار نشسته...!