خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1387
ش...ع...ا...ر

 

امشب بعد از یک ماه دوباره شعار دادم

گلاب به روتون همون کاری که بهش میگن گوه خوری اضافی!!

خدایا توبه

....توبه

.........توبه