خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1386
روزها

 

معشوقه...

قصه ی خسته شدن را نشنید

بی تفاوت...، بی نگاه

روی عشق هاشور کشید

            

دیروز...

فصل پنجم بود که رفت

فصل بی سمبل ها

 

امروز ...

لبریز از تهی بودن بود

پر زخالی شدن اندیشه

 

فردا...

پشت پرچین خیال

وه چه بی احساس، قدم خواهی زد

 

۱۲اسفند۱۳۸۲