خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

جمعه 23 آذر‌ماه سال 1386
بایکوت

 

یکی پشت میله ها شکست

                                                                اما تو...      

قُفلِ نِکبتیو بشکن رفیق!