خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1387
ش...ع...ا...ر

 

امشب بعد از یک ماه دوباره شعار دادم

گلاب به روتون همون کاری که بهش میگن گوه خوری اضافی!!

خدایا توبه

....توبه

.........توبه 

یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387
عروسی

 

برای فتح بکارت حمام آماده کنید، امشب عروس به حجله میرود

...البته اگه بکارتی باقی مونده باشه!!!

 

1 2 >>