خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۱۳

 

میگن آدمو خفه میکنی

... 

موندم تو آدم خفه کن هستی یا این چرخ دنده ها!

یا این روزای خط خطی و کاغذای بی خط و آدمای صد خط و این همه خط و خط بازی

...

کدوم...؟!

تو یا این همه خط قرمز مزخرف...؟!

تو یا این خط پر رنگ فقر که مثل طناب پیچ خورده دور گردن فرهنگ، ایمان و اخلاق جامعه...؟!

تو یا این همه خط...؟!