خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

چهارشنبه 19 دی‌ماه سال 1386
روزی نفرین میشوی

 ایکاش زمان لختی می ایستاد و منجمد می شد.

توقف و ایستایی کوچک در حد کشیدن یک نخ سیگار!

   

یکشنبه 16 دی‌ماه سال 1386
۰ بزرگ

 

صفر...، صفر...، صفر... ۰... ۰... ۰

یک هفته تمام خودمو پیش یه مشت آدم آشغال کوچیک کردم و بازم صفر گرفتم

خود کرده را تدبیر نیست

خود کرده را تدبیر نیست

.................. تدبیر نیست

.......................... نیست 

 

1 2 >>