خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

جمعه 17 اسفند‌ماه سال 1386
دیر شدن اینگونه بود

 

فردا آمد و رفت

حالا امروز هست

و...

ت م ا م ش د، ام ر و ز

...

دیروز یادش به خیر!