خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

جمعه 10 اسفند‌ماه سال 1386
قبله ی عالم

 

غیر از بت و بت پرسـتی و خدمت بت هیچ نیامـوختی

بت پرست، همیشه بت پرست بمان، بت پرست بمیر