خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387
نیایش(۳)

 

خدایا من گم شده ام، هرچه میگردم پیدا نمیشوم. نمی دانم... نمی دانم... اصلن شاید همین جا سر طاقچه و یا گوشه یکی از خیابان ها جا مانده ام و یادم نمی آید!

خدایا من گشتم اما پیدا نشدم و یا شاید خوب نگشته ام...

خدایا من تنها مانده ام، ...من از بی من بودن خسته شدم...، حاضرم همه را گم کنم، اما خودم را پیدا کنم!

 

خدایا هرجا و هر زمان که قلم ضعیف ، حقیر و ناتوانم در مقابل عظمت و شکوه اساطیری تو از نوشتن عاجز شد، ... ای همیشه بزرگ جاویدان، شکوا و درونیاتم را ننوشته بخوان.