خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۱۱

 

خوب یا بد یه رنگ بودی، ...

دو رنگی، صد رنگی، هر روز یه رنگ بودن و بوقلمون صفتی در مرامت راه نداشت.

مثل گاو پیشونی سفید یه رنگ یه فرمون یه ریز، رو پیشونیت نوشتی از من بگریزید

نوشتی با سلامتی و عاقبت به خیری میونه نداری، نوشتی من اینم، میسوزم و میسوزانم.