خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1386
قحط الرجال

 

دیکتاتورهای آریستوکلس کجا هستند؟!، آنها میتوانند خونی تازه در رگهای زندگی باشند و ما را از گنداب دموکراسی پوپولار و عوام زده نجات بدهند.

آنها اگر یافت میشدند...

 

...افسوس، در اگر نتوان نشست!