خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۰۷

 

ذهن این افکار مثل خر در گل گیر کرده...

میچرخه میچرخه میرقصه میگرده پرتاب میشه هروله میکشه نعره میکشه و باز میره تمام گوشه کنار گذشته و امروز و آینده رو سرک میکشه ...

میخواد یه آلتر ناتیو یه جایگزین پیدا کنه تا رگتو بزنه ریشتو خشک کن، مهر باطل بزنه رو سینت

...

...میزنه؟!...ها... تو بگو.... بگو ... بالاخره میزنه...؟!