خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۱۴

 

اما چرا فکر نمی کنند که تو بهترین رفیق تنهایی و همدم اسرار منی !

...

این همه شب ، این همه روزای رفته ...

رفیق گارد و پایه کی بود...؟!

رفیق با صفا تو هستی که پایه به پای حاجیت سوختی و دم نزدی