خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387
عروسی

 

برای فتح بکارت حمام آماده کنید، امشب عروس به حجله میرود

...البته اگه بکارتی باقی مونده باشه!!!