خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

پنج‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1386
شب و شراب

 

آسمان حسرت یک ستاره

نقش میبندد به دامن

باز شب شد...

تاسحر راه دوریست

مرغ فرتوت حقگو

ناله در چنته اش نیست

میر شب امر فرمود

قربةً حق، برای رهایی

شب و شراب حلال

      

دل دل نکن...، بنوش

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی آن کلیک کنید