خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 23 مهر‌ماه سال 1386
التِجاء

 

سلام خدا

سزای عزیز سجاده نشین این بود ؟!