خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

پنج‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1386
شوکران فردا

 

چشمان هیز کوهستان

آخر الامر...

از خطِ بی حاصل گذشته خسته شد

خطی بی فایده

که تاوان نوشتنش

یک عمر به طول انجامید

 

خطی که...

سال های جوانی

در میان آن گم شد

خطی تهی از فرصت جبران

خطی با...

طول هزار سال

و عرضی یک روزه

خطی عمود منصف

نصف کننده ی بی انصاف

 

نقطه ایی به معنای اتمام

رسم می کند

رسم می شود

رسم روزگار

همیشه ختم و...

نم نمک وصل بوده است!