خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

جمعه 25 آبان‌ماه سال 1386
نیایش (۱)

 

خدایا...

شهر زیر تلی از دود و لجن خفته است

برای من و دوستانم کمی باران نازل کنید 

ما نیاز شدیدی به این باران داریم

لطفاً...خیلی زود برایمان بفرستید