خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 20 آبان‌ماه سال 1386
بدون عسل

 

... به قول احسان تحویلیان

عذاب وجدان یعنی 

... زنبور بی عسل

 

....

من زنبوری بدون عسل میباشم !

بدون کَندو و تَنبور

محروم از مَشک  و تهی از مُشک