خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

سه‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1386
سلام

 

ایام خوش آن بود که با دوست به سر شد

باقـی همه بـی حاصـلی و بـی خـبری بـود

 

نفس رفقای وبلاگ نویسو عشقه

...

به قول یه بابایی...

...فقط همین!