خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386
زنده باد سگ

 

راز زندگی در قلاده این سگ نهفته شده

سگ الگوی شایسته هر سیاست مردیست

سگ مسیر باد را همیشه تشخیص میدهد

و عابرین را بر حسب بو میشناسد

و نه با فریب سخن و کلام ظاهر

 

سگ ها قدر شناس و شاکرند

با فراموشی و نسیان نسبتی ندارند

به وقت نیاز براق و جنگو میشوند

و بر حسب شرایط آرام و سربه زیر

سگ روزهارا، با لقمه ایی نان سر میکند

و تا آخر عمر شش دانگ اطراف را زیر نظر دارد

 

...

العاقل یکفی بالاشاره

از سگ بیشتر از اینها باید آموخت