خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

سه‌شنبه 24 مهر‌ماه سال 1386
سه بیت زندگی

 

روزپایان اگرچه وقت شادی نیست

لااقل یــک کمی شاعـرانه باید بود

 

تـا انتهـا مــی شود و بـاید رفـت

تا ته پیک می شود و باید خورد

 

مــثل آدمــک های چــوبیِ قــصه

عاقبت توی چرخه فریب باید مرد